آخرین مراحل ساخت مترو فرودگاه امام خمینی(ره) -2

۱۰ بهمن ۱۳۹۵
خط متروی فرودگاه امام خمینی(ره) بخشی از خط تهران- پرند و از خطوط اقماری محسوب می شود. این خط از جنوب تهران (خط یک مترو تهران از ایستگاه شاهد) آغاز می شود و بعد از طی ۴ کیلومتر به ایستگاه نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب می رسد و سپس با طی ۲۷ کیلومتر به فرودگاه بین المللی امام(ره) متصل می شود و نهایتا بعد از ۱۸ کیلومتر دیگر به شهر پرند می رسد. عملیات اجرایی این خط در سه فاز بهره برداری هدف گذاری شده است. فاز نخست این پروژه از ایستگاه شاهد تا نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب است که در اوایل سال ۹۵ به بهره برداری رسید. فاز دوم حد فاصل شهر آفتاب تا فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) است که طی ماه های آینده کارهای ساختمانی، مسیر و ابنیه آن به اتمام خواهد رسید و با تکمیل تامین و نصب تجهیزات اواخر امسال به بهره برداری و مسافرگیری خواهد رسید. مترو فرودگاه امام(ره) در صورت تامین بودجه و اعتبارات لازم، فاز سوم این طرح نیز که از فرودگاه امام(ره) تا شهر پرند است در سال آینده قابل بهره برداری خواهد بود.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/2st