بازدید هابیل درویش از مراحل ساخت مترو فرودگاه امام خمینی (ره)

۱۰ بهمن ۱۳۹۵
بازدید مهندس هابیل درویش مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه از مراحل ساخت مترو فرودگاه امام خمینی (ره) یکشنبه 10 بهمن برگزار شد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/4jl