بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
در آخرین ساعات روز شنبه ، 9 بهمن ماه کارکنان مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با حضور در ایستگاه های شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو با آتش نشان ابراز همدردی نموده و اهدا قاب عکس شهید به ایستگاه قدردانی خود را نسبت به فداکاری آنان اعلام نمودند .
عکاس: شایان محرابی

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 45

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 44

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 43

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 41

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 40

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 39

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 38

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 37

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 36

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 35

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 34

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 33

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 32

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 31

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 30

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 29

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 28

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 27

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 26

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 25

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 24

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 23

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 22

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 21

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 20

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 19

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 18

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 17

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 16

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 15

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 14

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 13

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 12

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 11

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 10

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 9

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 8

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 7

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 6

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 5

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 4

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 3

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 2

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 1

بازدید از ایستگاه های شهدای آتش نشان پلاسکو-2 42

رضا
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ Sweden
0
0

روحشان شاد و یادشان گرامی


ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید