همه قهرمانان آمدند

۸ بهمن ۱۳۹۵
در روز پنجشنبه هفتم بهمن ماه پس از یک هفته از فرو ریختن ساختمان پلاسکو ، پیکر تمامی آتش نشانان مفقود از زیر آوار خارج گردید .
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/3w2