دومین روز عملیات امداد و نجات حادثه پلاسکو-2

۱ بهمن ۱۳۹۵
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/75o