دومین روز عملیات امداد و نجات حادثه پلاسکو-1

۱ بهمن ۱۳۹۵
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/6u4