دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۵
دومین نمایشگاه معرفی و فروش تولیدات کارآفرینان فعال در حوزه مشاغل خانگی (پوشاک،صنایع دستی، زیورآلات و کیف ) ویژه مناطق 22 گانه شهر تهران از تاریخ 25 تا سی دی ماه در زیرگذر تأتر شهر دایر شده است.
عکاس: احمد آقاسیانی
دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 1

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 1

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 2

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 2

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 3

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 3

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 4

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 4

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 5

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 5

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 6

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 6

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 7

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 7

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 8

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 8

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 9

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 9

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 10

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 10

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 11

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 11

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 12

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 12

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 13

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 13

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 14

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 14

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 15

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 15

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 16

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 16

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 17

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 17

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 18

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 18

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 19

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 19

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 20

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 20

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 21

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 21

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 22

دومین نمایشگاه معرفی وفروش تولیدات خانگی 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید