باغ موزه زندان قصر‎

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۵
باغ‌موزه قصر که سابقاً زندان قصر نامیده می‌شد، اولین زندان متمرکز تهران بود. این زندان هم اینک تعطیل شده و تحت عنوان باغ موزه قصر که دربزرگراه شهید صیاد شیرازی، خیابان پلیس قرار دارد بعنوان یکی از مراکز فرهنگی، تاریخی و هنری کشور مورد بازدید عموم است.
عکاس: حامد فرج اله
باغ موزه زندان قصر‎ 1

باغ موزه زندان قصر‎ 1

باغ موزه زندان قصر‎ 2

باغ موزه زندان قصر‎ 2

باغ موزه زندان قصر‎ 3

باغ موزه زندان قصر‎ 3

باغ موزه زندان قصر‎ 4

باغ موزه زندان قصر‎ 4

باغ موزه زندان قصر‎ 5

باغ موزه زندان قصر‎ 5

باغ موزه زندان قصر‎ 6

باغ موزه زندان قصر‎ 6

باغ موزه زندان قصر‎ 7

باغ موزه زندان قصر‎ 7

باغ موزه زندان قصر‎ 8

باغ موزه زندان قصر‎ 8

باغ موزه زندان قصر‎ 9

باغ موزه زندان قصر‎ 9

باغ موزه زندان قصر‎ 10

باغ موزه زندان قصر‎ 10

باغ موزه زندان قصر‎ 11

باغ موزه زندان قصر‎ 11

باغ موزه زندان قصر‎ 12

باغ موزه زندان قصر‎ 12

باغ موزه زندان قصر‎ 13

باغ موزه زندان قصر‎ 13

باغ موزه زندان قصر‎ 14

باغ موزه زندان قصر‎ 14

باغ موزه زندان قصر‎ 15

باغ موزه زندان قصر‎ 15

باغ موزه زندان قصر‎ 16

باغ موزه زندان قصر‎ 16

باغ موزه زندان قصر‎ 17

باغ موزه زندان قصر‎ 17

باغ موزه زندان قصر‎ 18

باغ موزه زندان قصر‎ 18

باغ موزه زندان قصر‎ 19

باغ موزه زندان قصر‎ 19

باغ موزه زندان قصر‎ 20

باغ موزه زندان قصر‎ 20

باغ موزه زندان قصر‎ 21

باغ موزه زندان قصر‎ 21

باغ موزه زندان قصر‎ 22

باغ موزه زندان قصر‎ 22

باغ موزه زندان قصر‎ 23

باغ موزه زندان قصر‎ 23

باغ موزه زندان قصر‎ 24

باغ موزه زندان قصر‎ 24

باغ موزه زندان قصر‎ 25

باغ موزه زندان قصر‎ 25

باغ موزه زندان قصر‎ 26

باغ موزه زندان قصر‎ 26

باغ موزه زندان قصر‎ 27

باغ موزه زندان قصر‎ 27

باغ موزه زندان قصر‎ 28

باغ موزه زندان قصر‎ 28

باغ موزه زندان قصر‎ 29

باغ موزه زندان قصر‎ 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید