خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران

تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۵
استاد محسن مقدم و همسرش سلما، در کنار فعالیت های علمی به گردآوری آثار و اشیاء تاریخی و فرهنگی پرداختند. استاد مقدم بسیاری از آثار ارزشمند جمع آوری شده مانند کاشی، قطعات سنگی تراشیده شده و غیره را با الهام از فضاهای سنتی و تاریخی به نحو چشمگیری در جای جای این عمارت قدیمی نصب و برخی دیگر مانند کلکسیون پارچه، چپق و قلیان، سفالینه، شیشه، تابلو نقاشی، مسکوکات، مهرها و اسناد تاریخی و غیره را با نظم و ترتیب خاصی در خانه پدری نگهداری نمود.
عکاس: احمد آقاسیانی
خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 1

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 1

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 2

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 2

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 3

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 3

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 4

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 4

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 5

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 5

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 6

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 6

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 7

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 7

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 8

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 8

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 9

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 9

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 10

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 10

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 11

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 11

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 12

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 12

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 13

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 13

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 14

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 14

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 15

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 15

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 16

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 16

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 17

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 17

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 18

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 18

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 19

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 19

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 20

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 20

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 21

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 21

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 22

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 22

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 23

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 23

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 24

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 24

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 25

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 25

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 26

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 26

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 27

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 27

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 28

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 28

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 29

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 29

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 30

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 30

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 31

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 31

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 32

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 32

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 33

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 33

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 34

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 34

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 35

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 35

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 36

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 36

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 37

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 37

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 38

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 38

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 39

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 39

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 40

خانه مقدم، باارزش ترین خانه تهران 40

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید