جشنواره نوروزی باغ موزه قصر - 2

تاریخ: ۱۰ فروردین ۱۳۹۵
عصر روز دوشنبه ۹ فروردین ماه ۱۳۹۴ جشنواره نوروزی باغ موزه قصر با اجرای ماهان دوانلو ،گروه موسیقی لرستان و کنسرت خنده حسن ریوندی به همراه مجریان برنامه مهدی عباس نژاد و سید مسعود حسینی از رسانه ملی در محیط باغ موزه قصر برگزار شد. در این مراسم به علت بارش باران کنسرت خنده حسن ریوندی در زیر باران برگزار شد.
عکاس: احسان طالب زاده
جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 1

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 1

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 2

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 2

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 3

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 3

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 4

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 4

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 5

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 5

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 6

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 6

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 7

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 7

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 8

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 8

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 9

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 9

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 10

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 10

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 11

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 11

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 12

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 12

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 13

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 13

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 14

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 14

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 15

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 15

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 16

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 16

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 17

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 17

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 18

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 18

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 19

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 19

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 20

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 20

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 21

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 21

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 22

جشنواره نوروزی باغ موزه قصر 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید