مرکز تبادل کتاب

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۵
مرکزی در نزدیکی چهارراه ولیعصر تهران گشایش یافت که عنوانش "مرکز تبادل کتاب" خبر از تحقق رویایی قدیمی می داد. مرکزی برای مبادله کتاب هایی که در منزلتان نگهداری و حتی گاهی انبار کرده اید با کتاب های مورد نیازتان. همه ما بی تردید کتاب های زیادی را از گذشته با خود حمل کرده ایم و اکنون ممکن است به علت کمبود جا در منزل آن ها را در مکان هایی نامناسب نگهداری کنیم چون نیاز گذشته به آن ها را نداریم. می توانید این کتابهایتان را به مرکز تبادل کتاب ببرید، خودتان قیمت گذاری کنید، آن ها را تحویل داده و با دریافت رسید به منزلتان بازگردید. اگر کتاب هایتان به فروش رفت و به دست مصرف کننده واقعی اش رسید می توانید با همان مبلغ از همان مکان کتاب مورد نیازتان را تهیه کنید.
عکاس: حامد فرج اله
مرکز تبادل کتاب 1

مرکز تبادل کتاب 1

مرکز تبادل کتاب 2

مرکز تبادل کتاب 2

مرکز تبادل کتاب 3

مرکز تبادل کتاب 3

مرکز تبادل کتاب 4

مرکز تبادل کتاب 4

مرکز تبادل کتاب 5

مرکز تبادل کتاب 5

مرکز تبادل کتاب 6

مرکز تبادل کتاب 6

مرکز تبادل کتاب 7

مرکز تبادل کتاب 7

مرکز تبادل کتاب 8

مرکز تبادل کتاب 8

مرکز تبادل کتاب 9

مرکز تبادل کتاب 9

مرکز تبادل کتاب 10

مرکز تبادل کتاب 10

مرکز تبادل کتاب 11

مرکز تبادل کتاب 11

مرکز تبادل کتاب 12

مرکز تبادل کتاب 12

مرکز تبادل کتاب 13

مرکز تبادل کتاب 13

مرکز تبادل کتاب 14

مرکز تبادل کتاب 14

مرکز تبادل کتاب 15

مرکز تبادل کتاب 15

مرکز تبادل کتاب 16

مرکز تبادل کتاب 16

مرکز تبادل کتاب 17

مرکز تبادل کتاب 17

مرکز تبادل کتاب 18

مرکز تبادل کتاب 18

مرکز تبادل کتاب 19

مرکز تبادل کتاب 19

مرکز تبادل کتاب 20

مرکز تبادل کتاب 20

مرکز تبادل کتاب 21

مرکز تبادل کتاب 21

مرکز تبادل کتاب 22

مرکز تبادل کتاب 22

مرکز تبادل کتاب 23

مرکز تبادل کتاب 23

مرکز تبادل کتاب 24

مرکز تبادل کتاب 24

مرکز تبادل کتاب 25

مرکز تبادل کتاب 25

مرکز تبادل کتاب 26

مرکز تبادل کتاب 26

مرکز تبادل کتاب 27

مرکز تبادل کتاب 27

مرکز تبادل کتاب 28

مرکز تبادل کتاب 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید