جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۵
جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران در باغ موزه قصر در حال برگزاری است.
عکاس: احمد آقاسیانی
جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 1

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 1

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 2

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 2

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 3

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 3

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 4

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 4

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 5

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 5

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 6

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 6

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 7

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 7

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 8

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 8

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 9

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 9

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 10

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 10

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 11

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 11

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 12

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 12

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 13

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 13

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 14

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 14

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 15

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 15

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 16

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 16

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 17

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 17

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 18

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 18

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 19

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 19

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 20

جشنواره فرش دستبافت عشایری و روستایی ایران 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید