۲۹ دی ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

تهران سفید پوش شد

تاریخ: ۲ آذر ۱۳۹۵
بارش اولین برف پاییزی پس از چندین روز آلودگی حال و هوای خاصی به شهر تهران داد و پایتخت را سفید پوش کرد.
عکاس: سعید حسین پور
تهران سفید پوش شد 1

تهران سفید پوش شد 1

تهران سفید پوش شد 2

تهران سفید پوش شد 2

تهران سفید پوش شد 3

تهران سفید پوش شد 3

تهران سفید پوش شد 4

تهران سفید پوش شد 4

تهران سفید پوش شد 5

تهران سفید پوش شد 5

تهران سفید پوش شد 6

تهران سفید پوش شد 6

تهران سفید پوش شد 7

تهران سفید پوش شد 7

تهران سفید پوش شد 8

تهران سفید پوش شد 8

تهران سفید پوش شد 9

تهران سفید پوش شد 9

تهران سفید پوش شد 10

تهران سفید پوش شد 10

تهران سفید پوش شد 11

تهران سفید پوش شد 11

تهران سفید پوش شد 12

تهران سفید پوش شد 12

تهران سفید پوش شد 13

تهران سفید پوش شد 13

تهران سفید پوش شد 14

تهران سفید پوش شد 14

تهران سفید پوش شد 15

تهران سفید پوش شد 15

تهران سفید پوش شد 16

تهران سفید پوش شد 16

تهران سفید پوش شد 17

تهران سفید پوش شد 17

تهران سفید پوش شد 18

تهران سفید پوش شد 18

تهران سفید پوش شد 19

تهران سفید پوش شد 19

تهران سفید پوش شد 20

تهران سفید پوش شد 20

تهران سفید پوش شد 21

تهران سفید پوش شد 21

تهران سفید پوش شد 22

تهران سفید پوش شد 22

تهران سفید پوش شد 23

تهران سفید پوش شد 23

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید