بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۵
دکتر قالیباف امروز از محل ستاد اسکان مردمی بیست هزار نفری شهرداری تهران به نام موکب جنت الزهرا (س) بازدید کرد.
عکاس: وحید آراسته
بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 1

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 1

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 2

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 2

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 3

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 3

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 4

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 4

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 5

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 5

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 6

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 6

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 7

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 7

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 8

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 8

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 9

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 9

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 10

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 10

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 11

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 11

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 12

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 12

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 13

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 13

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 14

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 14

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 15

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید