۲۱ آذر ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۵
دکتر قالیباف امروز از محل ستاد اسکان مردمی بیست هزار نفری شهرداری تهران به نام موکب جنت الزهرا (س) بازدید کرد.
عکاس: وحید آراسته
بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 1

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 1

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 2

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 2

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 3

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 3

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 4

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 4

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 5

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 5

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 6

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 6

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 7

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 7

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 8

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 8

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 9

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 9

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 10

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 10

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 11

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 11

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 12

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 12

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 13

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 13

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 14

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 14

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 15

بازدید دکتر قالیباف از موکب جنت الزهرا (س) در کربلا 15

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید