آرامش پایانه مرزی شلمچه

۲۸ آبان ۱۳۹۵
این روزها مرزهای کشور به سمت عراق حجم عظیمی از زائران را در برای عبور و مرور به خود جای می دهند و گاهی صف های عظیمی برای ورود به خاک عراق را در این مرزها شاهد هستیم. مرزهای مهران، شلمچه و چذابه از مرزهایی است که این روزها به شدت فعال است. با توجه به تعطیلی مرز مهران، مرز شلمچه با تاسیس بخش ویژه ای حجم بیشتری مسافر را در روز قبول می کند. این مرز با جدا کردن بخش ایران و اتباع خارجی باعث شده تا مسافران سریع تر از حد کارهای مربوط به خروجی خود را انجام دهند.
احسان رأفتی
http://www.tehranpicture.ir/u/271