اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۵
شهرداری تهران امسال نیز در مرز شلمچه حضور فعال دارد و با راه اندازی سایت ویژه به زائران پیاده کربلا و نجف خدمت رسانی می کند. شهرداری تهران با ایجاد موکب ویژه سردار همدانی با چندین چادر برای اقامت شبانه و استراحت خواهران و برادران، پخش آب و میان وعده های غذایی، سرویس بهداشتی های متعدد، درمانگاه و داروخانه ستاد شهرسالم، ایستگاه خیاطی، ستادخبری شهید مدافع حرم ارغوانی، نمازخانه، سرویس های خدماتی بانک شهر و ... با مدیریت شهرداری منطقه 6 در خدمت زائران محترم است.
عکاس: احسان رأفتی
اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 1

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 1

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 2

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 2

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 3

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 3

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 4

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 4

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 5

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 5

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 6

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 6

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 7

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 7

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 8

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 8

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 9

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 9

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 10

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 10

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 11

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 11

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 12

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 12

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 13

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 13

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 14

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 14

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 15

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 15

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 16

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 16

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 17

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 17

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 18

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 18

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 19

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 19

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 20

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 20

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 21

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 21

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 22

اقدامات شهرداری تهران در مرز شلمچه برای زائران کربلا 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید