آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۵
شهردار سارایوو 'ایوو کومشیچ' و هیئت همراه ایشان در آخرین روز حضورش در تهران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اساتید و دانشجویان دیدار کردند و در ادامه از دریاچه مصنوعی خلیج فارس (دریاچه چیتگر) و آبشار تهران بازدید و با شهردار و مسوولین شهرداری منطقه 22 دیدار کردند.
عکاس: شایان محرابی
آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 1

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 1

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 2

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 2

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 3

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 3

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 4

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 4

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 5

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 5

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 6

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 6

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 7

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 7

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 8

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 8

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 9

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 9

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 10

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 10

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 11

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 11

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 12

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 12

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 13

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 13

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 14

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 14

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 15

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 15

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 16

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 16

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 17

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 17

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 18

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 18

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 19

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 19

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 20

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 20

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 21

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 21

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 22

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 22

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 23

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 23

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 24

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 24

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 25

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 25

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 26

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 26

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 27

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 27

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 28

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 28

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 29

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 29

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 30

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 30

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 31

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 31

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 32

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 32

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 33

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 33

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 34

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 34

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 35

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 35

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 36

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 36

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 37

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 37

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 38

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 38

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 39

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 39

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 40

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 40

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 41

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 41

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 42

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 42

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 43

آخرین روز حضور شهردار سارایوو در تهران 43

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید