بازار میوه تربار مرکزی

تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۵
میدان مرکزی میوه و تره بار تهران مهمترین مرکز تامین و تبادل و توزیع میوه و تره بار در سطح کشور،که با رسیدن به ایام برداشت لیمو ترش رونق بیشتری پیدا کرده است.
عکاس: شایان محرابی

بازار میوه تربار مرکزی 37

بازار میوه تربار مرکزی 36

بازار میوه تربار مرکزی 35

بازار میوه تربار مرکزی 34

بازار میوه تربار مرکزی 33

بازار میوه تربار مرکزی 32

بازار میوه تربار مرکزی 31

بازار میوه تربار مرکزی 30

بازار میوه تربار مرکزی 29

بازار میوه تربار مرکزی 28

بازار میوه تربار مرکزی 27

بازار میوه تربار مرکزی 26

بازار میوه تربار مرکزی 25

بازار میوه تربار مرکزی 24

بازار میوه تربار مرکزی 23

بازار میوه تربار مرکزی 22

بازار میوه تربار مرکزی 21

بازار میوه تربار مرکزی 19

بازار میوه تربار مرکزی 18

بازار میوه تربار مرکزی 17

بازار میوه تربار مرکزی 16

بازار میوه تربار مرکزی 15

بازار میوه تربار مرکزی 14

بازار میوه تربار مرکزی 13

بازار میوه تربار مرکزی 12

بازار میوه تربار مرکزی 11

بازار میوه تربار مرکزی 10

بازار میوه تربار مرکزی 9

بازار میوه تربار مرکزی 8

بازار میوه تربار مرکزی 7

بازار میوه تربار مرکزی 6

بازار میوه تربار مرکزی 5

بازار میوه تربار مرکزی 4

بازار میوه تربار مرکزی 3

بازار میوه تربار مرکزی 2

بازار میوه تربار مرکزی 1

بازار میوه تربار مرکزی 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید