اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر

تاریخ: ۷ فروردین ۱۳۹۵
به مناسبت فرا رسیدن فصل بهار هنرهای محیطی نوروزی در خیابان ها و پارک های شهر اکران شده است.
عکاس: شایان محرابی
اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 1

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 1

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 2

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 2

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 3

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 3

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 4

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 4

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 5

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 5

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 6

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 6

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 7

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 7

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 8

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 8

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 9

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 9

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 10

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 10

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 11

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 11

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 12

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 12

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 13

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 13

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 14

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 14

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 15

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 15

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 16

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 16

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 17

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 17

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 18

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 18

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 19

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 19

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 20

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 20

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 21

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 21

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 22

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 22

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 23

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 23

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 24

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 24

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 25

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 25

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 26

اکران هنرهای محیطی نوروزی در سطح شهر 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید