بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر)

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۵
شهردار مونترال دنیس کودر در دومین روز خود در تهران به همراه خانم اگنس بیکارت مدیر ارتباطات بین المللی سازمان جهانی متروپلیس و آقای فیلیپ روکا دبیر کل سازمان متروپلیس از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) دیدن کردند.
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 1

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 1

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 2

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 2

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 3

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 3

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 4

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 4

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 5

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 5

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 6

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 6

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 7

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 7

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 8

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 8

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 9

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 9

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 10

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 10

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 11

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 11

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 12

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 12

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 13

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 13

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 14

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 14

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 15

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 15

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 16

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 16

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 17

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 17

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 18

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 18

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 19

بازدید شهردار مونترال از دریاچه شهدای خلیج فارس(دریاچه چیتگر) 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید