۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۵
دنیس کودر شهردار مونترال در دومین روز خود در تهران با محمد کشاورز زاده مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه ملاقات کرد. شهردار منترال در پایان از محوطه میدان مشق بازدید کرد.
عکاس: شایان محرابی
ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 1

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 1

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 2

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 2

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 3

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 3

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 4

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 4

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 5

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 5

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 6

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 6

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 7

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 7

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 8

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 8

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 9

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 9

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 10

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 10

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 11

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 11

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 12

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 12

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 13

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 13

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 14

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 14

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 15

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 15

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 16

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 16

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 17

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 17

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 18

ملاقات شهردار مونترال با مدیرکل آمریکا وزارت امور خارجه 18

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید