گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس

تاریخ: ۶ مهر ۱۳۹۵
گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس عصر پنجم مهرماه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران مورد بهره برداری قرار گرفت.
عکاس: امیر گلی پور
گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 1

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 1

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 2

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 2

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 3

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 3

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 4

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 4

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 5

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 5

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 6

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 6

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 7

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 7

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 8

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 8

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 9

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 9

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 10

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 10

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 11

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 11

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 12

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 12

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 13

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 13

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 14

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 14

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 15

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 15

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 16

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 16

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 17

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 17

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 18

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 18

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 19

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 19

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 20

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 20

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 21

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 21

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 22

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 22

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 23

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 23

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 24

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 24

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 25

گذر موج دریاچه شهدای خلیج فارس 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید