خانه شهید سید حسن مدرس

تاریخ: ۵ مهر ۱۳۹۵
خانه شهید سید حسن مدرس در محله عودلاجان از محلات محدود حصار ناصری شهر تهران قرار دارد. این خانه که کامل ترین شکل یک خانه سنتی را در بافت تاریخی تهران به نمایش می گذارد، از بخش های مختلف اندرونی و بیرونی، مطبخ، کالسکه خانه تشکیل شده است. در این خانه تاریخی مجموعه ای از هنرها شامل گچبری، حجاری، آجرکاری، گره چینی، نقاشی و کتیبه نگاری در کامل ترین شکل، به کار رفته است. در نقشه ی تاریخی شهر تهران که متعلق به سال 1275 هـ . ق است، این خانه با عنوان «خانه وزیر مختار فرانسه» مشخص شده است. مرحوم سید حسن مدرس در اوایل قرن معاصر و در دوره نمایندگی مجلس، در این خانه سکونت داشت.
عکاس: شایان محرابی
خانه شهید سید حسن مدرس 1

خانه شهید سید حسن مدرس 1

خانه شهید سید حسن مدرس 2

خانه شهید سید حسن مدرس 2

خانه شهید سید حسن مدرس 3

خانه شهید سید حسن مدرس 3

خانه شهید سید حسن مدرس 4

خانه شهید سید حسن مدرس 4

خانه شهید سید حسن مدرس 5

خانه شهید سید حسن مدرس 5

خانه شهید سید حسن مدرس 6

خانه شهید سید حسن مدرس 6

خانه شهید سید حسن مدرس 7

خانه شهید سید حسن مدرس 7

خانه شهید سید حسن مدرس 8

خانه شهید سید حسن مدرس 8

خانه شهید سید حسن مدرس 9

خانه شهید سید حسن مدرس 9

خانه شهید سید حسن مدرس 10

خانه شهید سید حسن مدرس 10

خانه شهید سید حسن مدرس 11

خانه شهید سید حسن مدرس 11

خانه شهید سید حسن مدرس 12

خانه شهید سید حسن مدرس 12

خانه شهید سید حسن مدرس 13

خانه شهید سید حسن مدرس 13

خانه شهید سید حسن مدرس 14

خانه شهید سید حسن مدرس 14

خانه شهید سید حسن مدرس 15

خانه شهید سید حسن مدرس 15

خانه شهید سید حسن مدرس 16

خانه شهید سید حسن مدرس 16

خانه شهید سید حسن مدرس 17

خانه شهید سید حسن مدرس 17

خانه شهید سید حسن مدرس 18

خانه شهید سید حسن مدرس 18

خانه شهید سید حسن مدرس 19

خانه شهید سید حسن مدرس 19

خانه شهید سید حسن مدرس 20

خانه شهید سید حسن مدرس 20

خانه شهید سید حسن مدرس 21

خانه شهید سید حسن مدرس 21

خانه شهید سید حسن مدرس 22

خانه شهید سید حسن مدرس 22

خانه شهید سید حسن مدرس 23

خانه شهید سید حسن مدرس 23

خانه شهید سید حسن مدرس 24

خانه شهید سید حسن مدرس 24

خانه شهید سید حسن مدرس 25

خانه شهید سید حسن مدرس 25

خانه شهید سید حسن مدرس 26

خانه شهید سید حسن مدرس 26

خانه شهید سید حسن مدرس 27

خانه شهید سید حسن مدرس 27

خانه شهید سید حسن مدرس 28

خانه شهید سید حسن مدرس 28

خانه شهید سید حسن مدرس 29

خانه شهید سید حسن مدرس 29

خانه شهید سید حسن مدرس 30

خانه شهید سید حسن مدرس 30

خانه شهید سید حسن مدرس 31

خانه شهید سید حسن مدرس 31

خانه شهید سید حسن مدرس 32

خانه شهید سید حسن مدرس 32

خانه شهید سید حسن مدرس 33

خانه شهید سید حسن مدرس 33

خانه شهید سید حسن مدرس 34

خانه شهید سید حسن مدرس 34

خانه شهید سید حسن مدرس 35

خانه شهید سید حسن مدرس 35

خانه شهید سید حسن مدرس 36

خانه شهید سید حسن مدرس 36

خانه شهید سید حسن مدرس 37

خانه شهید سید حسن مدرس 37

خانه شهید سید حسن مدرس 38

خانه شهید سید حسن مدرس 38

خانه شهید سید حسن مدرس 39

خانه شهید سید حسن مدرس 39

خانه شهید سید حسن مدرس 40

خانه شهید سید حسن مدرس 40

خانه شهید سید حسن مدرس 41

خانه شهید سید حسن مدرس 41

خانه شهید سید حسن مدرس 42

خانه شهید سید حسن مدرس 42

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید