جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد

تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
جشن بزرگ غدیر با اجرای زنده خواننده محبوب مهدی یراحی با مشارکت خیریه های همیاری و شمس الشموس(ع) و برنامه خندوانه در میان خانواده های کارگران و کودکان کوره های آجرپزی شمس آباد برگزار شد.
عکاس: احمد آقاسیانی

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 1

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 2

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 3

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 4

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 5

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 6

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 7

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 8

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 9

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 10

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 11

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 12

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 13

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 14

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 15

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 16

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 17

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 18

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 19

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 20

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 21

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 22

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 23

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 24

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 25

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 26

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 27

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 28

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 29

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 30

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 31

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 32

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 33

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 34

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 35

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 36

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 37

جشن بزرگ غدیر درکوره های آجرپزی شمس آباد 38

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید