جشن دهه ولایت

تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
جشن دهه ولایت ویژه خانواده های شهرداری تهران هر شب در سالن همایش های بین المللی شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگذار می شود.
عکاس: احمد آقاسیانی
جشن دهه ولایت 1

جشن دهه ولایت 1

جشن دهه ولایت 2

جشن دهه ولایت 2

جشن دهه ولایت 3

جشن دهه ولایت 3

جشن دهه ولایت 4

جشن دهه ولایت 4

جشن دهه ولایت 5

جشن دهه ولایت 5

جشن دهه ولایت 6

جشن دهه ولایت 6

جشن دهه ولایت 7

جشن دهه ولایت 7

جشن دهه ولایت 8

جشن دهه ولایت 8

جشن دهه ولایت 9

جشن دهه ولایت 9

جشن دهه ولایت 10

جشن دهه ولایت 10

جشن دهه ولایت 11

جشن دهه ولایت 11

جشن دهه ولایت 12

جشن دهه ولایت 12

جشن دهه ولایت 13

جشن دهه ولایت 13

جشن دهه ولایت 14

جشن دهه ولایت 14

جشن دهه ولایت 15

جشن دهه ولایت 15

جشن دهه ولایت 16

جشن دهه ولایت 16

جشن دهه ولایت 17

جشن دهه ولایت 17

جشن دهه ولایت 18

جشن دهه ولایت 18

جشن دهه ولایت 19

جشن دهه ولایت 19

جشن دهه ولایت 20

جشن دهه ولایت 20

جشن دهه ولایت 21

جشن دهه ولایت 21

جشن دهه ولایت 22

جشن دهه ولایت 22

جشن دهه ولایت 23

جشن دهه ولایت 23

جشن دهه ولایت 24

جشن دهه ولایت 24

جشن دهه ولایت 25

جشن دهه ولایت 25

جشن دهه ولایت 26

جشن دهه ولایت 26

جشن دهه ولایت 27

جشن دهه ولایت 27

جشن دهه ولایت 28

جشن دهه ولایت 28

جشن دهه ولایت 29

جشن دهه ولایت 29

جشن دهه ولایت 30

جشن دهه ولایت 30

جشن دهه ولایت 31

جشن دهه ولایت 31

جشن دهه ولایت 32

جشن دهه ولایت 32

جشن دهه ولایت 33

جشن دهه ولایت 33

جشن دهه ولایت 34

جشن دهه ولایت 34

جشن دهه ولایت 35

جشن دهه ولایت 35

جشن دهه ولایت 36

جشن دهه ولایت 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید