پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس

تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵
با بهره برداری از تاج سد دریاچه شهدای خلیج فارس در منطقه 22 پیاده موج میعادگاه زیبای شهروندانی تهرانی خواهد شد.
عکاس: امیر گلی پور
پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 1

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 1

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 2

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 2

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 3

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 3

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 4

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 4

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 5

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 5

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 6

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 6

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 7

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 7

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 8

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 8

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 9

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 9

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 10

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 10

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 11

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 11

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 12

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 12

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 13

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 13

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 14

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 14

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 15

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 15

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 16

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 16

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 17

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 17

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 18

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 18

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 19

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 19

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 20

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 20

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 21

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 21

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 22

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 22

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 23

پیاده موج دریاچه شهدای خلیج فارس 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید