آیین افتتاح ایستگاه متروی شهید قدوسی

۲۴ شهریور ۱۳۹۵
صبح چهارشنبه 24 شهریور مصادف با سالگرد شهید قدوسی،یکصد و چهارمین ایستگاه مترو تهران با نام آن شهید بزرگوار افتتاح شد
امیر حدیدی
http://www.tehranpicture.ir/u/64c