۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران

تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
ظهر شنبه 20 شهریور سینیشا مالی، شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران دیدار و گفتگو کردند
عکاس: امیر حدیدی
دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 1

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 1

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 2

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 2

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 3

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 3

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 4

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 4

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 5

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 5

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 6

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 6

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 7

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 7

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 8

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 8

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 9

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 9

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 10

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 10

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 11

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 11

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 12

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 12

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 13

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 13

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 14

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 14

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 15

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 15

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 16

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 16

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 17

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 17

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 18

دیدار شهردار بلگراد با دکتر قالیباف شهردار تهران 18

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید