پروژه های شهری

اینجا کارگاهه؛ منطقه نه 5

اینجا کارگاهه؛ منطقه نه

شنبه۷ بهمن ۱۴۰۲
اینجا کارگاهه؛ منطقه سه 40

اینجا کارگاهه؛ منطقه سه

شنبه۳۰ دی ۱۴۰۲
اینجا کارگاهه؛ منطقه یک 19

اینجا کارگاهه؛ منطقه یک

سه شنبه۱۹ دی ۱۴۰۲
اینجا کارگاهه؛ منطقه دو 42

اینجا کارگاهه؛ منطقه دو

سه شنبه۵ دی ۱۴۰۲
اینجا کارگاهه؛ منطقه شانزده 30

اینجا کارگاهه؛ منطقه شانزده

دوشنبه۲۰ آذر ۱۴۰۲
اینجا کارگاهه؛ منطقه بیست 6

اینجا کارگاهه؛ منطقه بیست

دوشنبه۱۵ آبان ۱۴۰۲
به وقت خدمت؛ پایانه شرق 53

به وقت خدمت؛ پایانه شرق

یکشنبه۵ شهریور ۱۴۰۲
رسانه جدید

به وقت خدمت؛ 306.5 فارنهایت

یکشنبه۱۵ اَمرداد ۱۴۰۲
پروژه ساخت سازه در کنار گود برج میلاد 39

پروژه ساخت سازه در کنار گود برج میلاد

چهارشنبه۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
مراسم افتتاح پروژهای منطقه ۸ 3

مراسم افتتاح پروژهای منطقه ۸

چهارشنبه۲۶ بهمن ۱۴۰۱
پروژه بزرگراه شهید بروجردی 20

پروژه بزرگراه شهید بروجردی

سه شنبه۱۹ مهر ۱۴۰۱
پروژه احداث کانال انحرافی آریافر 3

پروژه احداث کانال انحرافی آریافر

دوشنبه۳۱ اَمرداد ۱۴۰۱
بیمارستان کودکان حکیم 24

بیمارستان کودکان حکیم

سه شنبه۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱
صفحه ۱ از ۵