فریدون قربانی

آخرین مراحل بازآفرینی کارخانه سیمان ری 19

آخرین مراحل بازآفرینی کارخانه سیمان ری
عکاس: فریدون قربانی

یکشنبه۸ آبان ۱۴۰۱
موزه سردار آسمانی 5

موزه سردار آسمانی
عکاس: فریدون قربانی - سعید ربیعی

شنبه۳۰ مهر ۱۴۰۱
مراسم گرامیداشت روز آتش نشان-2

مراسم گرامیداشت روز آتش نشان-2
عکاس: فریدون قربانی

شنبه۹ مهر ۱۴۰۱
به تو از دور سلام 9

به تو از دور سلام
عکاس: فریدون قربانی

شنبه۱۹ شهریور ۱۴۰۱
تعمیرات تخصصی پل پارک وی 17

تعمیرات تخصصی پل پارک وی
عکاس: فریدون قربانی

شنبه۴ تیر ۱۴۰۱
گودهای پر خطر 5

گودهای پرخطر
عکاس: آژانس عکس تهران

یکشنبه۲۹ خرداد ۱۴۰۱
بی قانونی؛ تخلف جناغی 2

بی قانونی؛ تخلف جناغی
عکاس: سبحان فرج ون-فریدون قربانی-شایان محرابی

چهارشنبه۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد 37

سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد
عکاس: فریدون قربانی

شنبه۲۹ آبان ۱۴۰۰
تاخت و تاز در وضعیت قرمز 18

تاخت و تاز در وضعیت قرمز
عکاس: فریدون قربانی

چهارشنبه۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
روزهای آفتابی زمستان 25

روزهای آفتابی زمستان
عکاس: فریدون قربانی

سه شنبه۹ دی ۱۳۹۹
گورستان ممنوعه 4

گورستان ممنوعه
عکاس: فریدون قربانی

چهارشنبه۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹