شورای شهر تهران

مراسم روز جهانی کارگر 13

مراسم روز جهانی کارگر

سه شنبه۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
اولین گردهمایی شهرداران نواحی تهران 19

اولین گردهمایی شهرداران نواحی تهران

چهارشنبه۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
راهپیمایی وز قدس در پایتخت 45

راهپیمایی روز قدس در پایتخت /۱

جمعه۲۵ فروردین ۱۴۰۲
آیین اختتام جشنواره ماهور  11

آیین اختتام جشنواره ماهور

شنبه۱۹ فروردین ۱۴۰۲
گردهمایی فصلی مدیران شهرداری تهران 7

گردهمایی فصلی مدیران شهرداری تهران

چهارشنبه۱۶ فروردین ۱۴۰۲
یکصدوسی‌وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران 18

نخستین جلسه شورای شهر در سال ۱۴۰۲

سه شنبه۱۵ فروردین ۱۴۰۲
نشست اتاق اصناف تهران 24

نشست اتاق اصناف تهران

یکشنبه۱۴ اسفند ۱۴۰۱
تصویب بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران 46

تصویب بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران

سه شنبه۹ اسفند ۱۴۰۱
بازدید از تست گرم خط ۷ مترو 25

تست گرم خط 7 مترو تهران

چهارشنبه۲۶ بهمن ۱۴۰۱
آیین افتتاح موزه صنعت   5

آیین افتتاح موزه صنعت

شنبه۳ دی ۱۴۰۱
صفحه ۱ از ۱۲