اختتامیه رویداد آموزشی شهرآموز 11

اختتامیه رویداد آموزشی شهرآموز

مراسم اختتامیه اولین رویداد آموزشی تعالی سازمانی و تحول اداری شهرداری تهران با عنوان شهرآموز با حضور مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران، محمدعلی الفت‌پور رییس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران و جمعی از کارکنان و مدیران شهری شهرداری تهران در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد.
رویداد آموزشی تعالی سازمانی و تحول اداری شهرداری تهران 1

رویداد آموزشی تعالی سازمانی و تحول اداری شهرداری تهران

اولین رویداد آموزشی تعالی سازمانی و تحول اداری شهرداری تهران با عنوان شهرآموز در ۱۰ کارگاه آموزشی با حضور پرسنل و مدیران شهری شهرداری تهران در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد.