راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران - ۲ 5

راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران - ۲

راهپیمایی چهل‌ و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور اقشار مختلف مردم در تهران برگزار شد.
راهپیمایی ۲۲ بهمن - ۱ 10

راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران - ۱

راهپیمایی چهل‌وپنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، صبح امروز یکشنبه ۲۲ بهمن‌ماه در تهران برگزار شد.
راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران -۲ 55

راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران -۲

راهپیمایی چهل‌وچهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، صبح امروز شنبه ۲۲ بهمن‌ماه در تهران برگزار شد.
راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران -۱ 37

راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران -۱

راهپیمایی چهل‌وچهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، صبح امروز شنبه ۲۲ بهمن‌ماه در تهران برگزار شد.