رونمایی از سردیس دکتر ضیاءالدین یزدیان 12

رونمایی از سردیس دکتر ضیاءالدین یزدیان

سردیس دکتر ضیاءالدین یزدیان استاد چشم پزشکی با حضور رضا صیادی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، محمدرضا موسوی، شهردار منطقه ۱۱ و رییس بیمارستان فارابی، چهارشنبه 1 شهریورماه در میدان قزوین رونمایی شد.