انتخابات ۱۴۰۲ در امامزاده صالح(ع) 16

انتخابات ۱۴۰۲ در امامزاده صالح(ع)

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با سراسر کشور، جمعه 11 اسفندماه در تهران برگزار شد.
انتخابات ۱۴۰۲ در حسینیه ارشاد 12

انتخابات ۱۴۰۲ در حسینیه ارشاد

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با سراسر کشور، جمعه 11 اسفندماه در تهران برگزار شد.
انتخابات ۱۴۰۲ در مسجد امام جعفر صادق(ع) 7

انتخابات ۱۴۰۲ در مسجد امام جعفر صادق(ع)

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با سراسر کشور، جمعه 11 اسفندماه در تهران آغاز شد.