نمایش نبرد گالیله‎

۱۷ شهریور ۱۳۹۵
نمایش نبرد گالیله به کارگردانی مسعود طیبی در تالار مولوی روی صحنه رفته است.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/7k7