کوچه به کوچه شهر ما تکیه به تکیه می‌شود...

۲۷ تیر ۱۴۰۲
کوچه به کوچه شهر ما تکیه به تکیه می‌شود...
https://www.tehranpicture.ir/u/lrX