دیدار دوستانه تیم پردیس(کارتن خوابها) و مسئولان سازمان ورزشی شهرداری

۱۷ شهریور ۱۳۹۵
دیدار دوستانه تیم پردیس(کارتن خوابها) و مسئولان سازمان ورزشی شهرداری در مجموعه ورزشی یادگار برگزار شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/4ac