نشست خبری شهردار تهران با اصحاب رسانه

۱۳ تیر ۱۴۰۲
نشست خبری شهردار تهران با اصحاب رسانه
https://www.tehranpicture.ir/u/l96