روزهای ابتدایی سال جدید در بهشت زهرا(س)

۳ فروردین ۱۳۹۵
در روزهای ابتدایی سال ۱۳۹۵ مردم تهران با حضور در بهشت زهرا(س) یاد و خاطره درگذشتگان خود را گرامی داشتند.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/7if