دویست و هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران

۱۶ شهریور ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 16 شهریور دویست و هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/7i0