نشست تخصصی اسکان بشر 3 (به سوی دستور کار جدید شهری)

۱۵ شهریور ۱۳۹۵
نشست تخصصی اسکان بشر 3 (به سوی دستور کار جدید شهری) دوشنبه 15 شهریور در مرکز همایش های بوستان گفتگو برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/3q7