نشست خبری نهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

۱۵ شهریور ۱۳۹۵
صبح دوشنبه 15 شهریور نشست خبری نهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/3p2