اولین جلسه ستاد اربعین سال ۱۴۰۲

۳ خرداد ۱۴۰۲
اولین جلسه ستاد اربعین سال ۱۴۰۲ با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران، چهارشنبه ۳ خردادماه، تشکیل شد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/l6o