بازدید مدیر اداره‌کل سرمایه انسانی شهرداری تهران از منطقه ۸

۳ خرداد ۱۴۰۲
اکبر مردانی، مدیر اداره‌کل سرمایه انسانی شهرداری تهران، در ششمین برنامه بازدید و هم‌اندیشی و رسیدگی به مشکلات کارکنان، روز سه‌شنبه ۲ خردادماه در شهرداری منطقه ۸ حضور پیدا کردند.
محمد عبدالطیفی
https://www.tehranpicture.ir/u/l6m