نشست صمیمی شهردار تهران با شورای دانشگاه علم و صنعت

۲ خرداد ۱۴۰۲
نشست صمیمانه علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت با نخبگان، شورای دانشگاه علم و صنعت،سه شنبه ۲ خردادماه در این دانشگاه برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/l6k