بازدید اعضای شورای شهر از شرکت واگن‌سازی تهران

۱ خرداد ۱۴۰۲
سید جعفر تشکری هاشمی و سید محمد آقا میری، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، صبح امروز دوشنبه ۱ خردادماه، از شرکت واگن‌سازی تهران بازدید کردند.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/l6f