موزه‌های شهر من

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
یکی از چالش‌های اساسی کشورهای در حال توسعه در برخورد با پدیده جهانی شدن و مواجهه با فرهنگ جدید، از خود بیگانگی فرهنگی و بحران هویتی است. موزه‌ها با حفظ و نگه داشتن میراث فرهنگی به جا مانده از تمدن‌ها و پیشینیان می‌توانند در تقویت هویت ملی، مذهبی و فرهنگی جامعه نقش بسزایی ایفا نمایند.
آژانس عکس تهران
https://www.tehranpicture.ir/u/l5w