روایت بازگشت

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
روایت بازگشت، روایتی از بازآماد و به‌ روزرسانی اتوبوس‌های فرسوده شهری است که به همت و کوشش جهادگران عرصه خدمت به چرخه حمل و نقل بازگشته است.
شایان محرابی - سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/l5o