جشنواره تخم مرغ های رنگی در پارک لاله

۲۸ اسفند ۱۳۹۴
جشنواره تخم مرغ های رنگی در پارک لاله به همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران در 5 پارک تهران مشغول برگزاری است.
احسان رافتی
https://www.tehranpicture.ir/u/75f